Církev československá (husitská) působí v Plzni od roku 1920. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu členů se již v roce 1926 rozdělila na dvě náboženské obce: Plzeň-Západ a Plzeň-Východ. Ty na území Plzně existují dodnes, k bohoslužbám se scházejí společně, a to na dvou bohoslužebných místech.


Prvním je kostel Kristova kříže, kde se scházíme každou neděli od 9.00. Kostel z ulice neuvidíte, nachází se totiž ve vnitrobloku jako novodobá vestavba z roku 1994 a je přístupný hlavním vchodem secesního domu na Mikulášském náměstí č.p. 11 (na obrázku vlevo).

Tím druhým je diecézní kostel Krista dobrého pastýře, který se nachází na Husově ulici č.p. 1 (na křižovatce naproti Divadlu J. K. Tyla), který byl dlouhá léta v rekonstrukci a letos (v roce 2024) se jej podařilo znovu otevřít. Zde se scházíme především ke slavnostním bohoslužbám v rámci církevního roku.

Farnost je otevřena přijímání nových přátel, příznivců, členů i zájemců o duchovenské služby z řad nečlenů. Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.