Církev československá husitská koná svou duchovenskou službu jak pro své stávající členy, tak pro nově příchozí, dále pro všechny křesťany bez rozdílu, a konečně i pro ty, kteří se cítí být křesťany, ale nehlásí se aktivně k žádné církvi.  Protože ctíme svobodu náboženského svědomí, neprovozujeme žádný "nábor". K žádosti o členství se lze přihlásit u faráře. O kteroukoli z níže uvedených služeb je možné požádat i nezávazně, vše spolu nejprve zkonzultujeme (jednoduše pošlete mail, zavolejte nebo využijte formulář níže).

Křty a biřmování

Připravujeme na přijetí svátostí křtu a biřmování - pro děti, dospívající, dospělé i děti spolu s rodiči.
Nabízíme rozhovory o životě, víře, duchovní cestě, křesťanství, církvi.

Svatby

Připravujeme na přijetí svátosti manželství. Svatby konáme v kostele i jinde. Udílíme manželská požehnání, konáme obnovy manželských slibů nebo církevní oslavy svatebních jubileí.

Zpovědi a rozhovory

Poskytujeme osobní (soukromou) zpověď vázanou zpovědním tajemstvím s udělením svátosti smíření. Poskytujeme duchovní poradenství v obtížných situacích.

Útěcha nemocných

Udílíme svátost útěchy nemocných. Konáme přímluvné modlitby za uzdravení. Nabízíme návštěvy nemocných doma i v nemocnici. 

Žehnání a modlitby

Prosíme o Boží požehnání při různých životních příležitostech. Konáme přímluvné a podpůrné modlitby v různých životních situacích.

Pohřby

Nabízíme služby faráře při pohřbech a posledních rozloučeních, asistenci při ukládání uren do kolumbárií i rozptylech. Poskytujeme duchovní podporu pro pozůstalé a konáme zádušní mše za zemřelé.